Kunst kopen


Koop van kunst: welk recht bepaalt het regime; wat zijn de verplichtingen van koper en verkoper; wanneer kan een koop ongedaan worden gemaakt; wat is de rol van de kunstadviseur en de veilinghuizen. Alle betrokkenen hebben ieder hun eigen belang. De koop van kunst is geen sinecure. Bij grotere aan- en verkopen is onafhankelijk advies belangrijk. 

De blogs over Kunst kopen


Conformiteit getoetst

Op 18 oktober 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de verkoper van een collectie schilderijen veroordeeld tot het betalen van een forse schadevergoeding aan de koper.

Lees meer »