Kunst kopen


Koop van kunst: welk recht bepaalt het regime; wat zijn de verplichtingen van koper en verkoper; wanneer kan een koop ongedaan worden gemaakt; wat is de rol van de kunstadviseur en de veilinghuizen. Alle betrokkenen hebben ieder hun eigen belang. De koop van kunst is geen sinecure. Bij grotere aan- en verkopen is onafhankelijk advies belangrijk. 

De blogs over Kunst kopen