Beschermd erfgoed


Wanneer is een kunstvoorwerp onmisbaar en onvervangbaar en zo belangrijk dat de gemeenschap er belang bij heeft dat een bepaald kunstvoorwerp het land niet verlaat maar beschermd wordt en eventueel door de overheid wordt aangekocht. Dit  thema staat anno 2022 enorm in de belangstelling. Waartoe zijn musea verplicht; ook wanneer zij kunstvoorwerpen weer willen afstoten; welke bescherming genieten kunstvoorwerpen die internationaal worden uitgeleend. Allemaal aspecten die verbonden zijn met het begrip beschermd erfgoed.

De blogs over Beschermd Erfgoed 

Het dilemma van de Krimschatten: het Hofarrest

Op 16 juli 2019 heeft het Gerechtshof te Amsterdam (het Hof) een tussen-uitspraak gedaan in de procedure over de “Krimschatten”. De voorwerpen die in 2014 aan het Allard Pierson Museum (APM) waren uitgeleend door een viertal musea op de Krim (“Krimmusea”).

Lees meer »


Een Rotterdamse kijk op ontzamelen

De Gemeente Rotterdam bezit een groot aantal kunstvoorwerpen. De voorwerpen zijn ondergebracht in verschillende musea. Musea bezuinigen en beoordelen overtollige stukken. De Gemeente wordt  hierdoor geconfronteerd met het begrip “ontzameling”.

Lees meer »