Over Oostwaard » Blog Kunstrecht » Beschermd erfgoed

Beschermd erfgoed


Wanneer is een kunstvoorwerp onmisbaar en onvervangbaar en zo belangrijk dat de gemeenschap er belang bij heeft dat een bepaald kunstvoorwerp het land niet verlaat maar beschermd wordt en eventueel door de overheid wordt aangekocht. Dit  thema staat anno 2022 enorm in de belangstelling. Waartoe zijn musea verplicht; ook wanneer zij kunstvoorwerpen weer willen afstoten; welke bescherming genieten kunstvoorwerpen die internationaal worden uitgeleend. Allemaal aspecten die verbonden zijn met het begrip beschermd erfgoed.

De blogs over Beschermd Erfgoed