Kunstrecht


'Kunstrecht' is de aanduiding voor juridische facetten van het recht waarmee  cultuur/kunstminnaars en -organisaties te maken kunnen krijgen. Musea, veilinghuizen, kunstenaars, kunsthandelaars en particuliere verzamelaars kunnen regelmatig te maken krijgen et kunstrecht,  vanuit hun eigen en verschillende doelen . Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:

  • Restitutie/opvordering van kunstvoorwerpen ;
  • onzekerheid over de herkomst van kunst;
  • kunstenaarsrechten ( bijvoorbeeld droit de suite);
  • erfeniskwesties (verdelingen);
  • bewaargeving;
  • veilingcontracten;
  • import en export van kunst;
  • koop/verkoop contracten;
  • in-uitvoerperikelen;
  • en vele andere branche gerelateerde onderwerpen.

 

Internationaal

Bij kunstrecht spelen vaak internationale aspecten met verschillende rechtssystemen.  Cultuurbescherming verschilt van land tot land; zo levert de opvordering van kunst in het ene land eigenaardigheden op die in het andere land niet bestaan. Samenwerking in internationaal verband komt regelmatig voor.

 

Blog over Kunst & Recht
'De achterkant van het schilderij' is de naam van de blog over Kunst en Recht. In deze blog worden door Roelof van Holthe de juridische aspecten in de kunst uiteen gezet, onderverdeeld in zes rubrieken.