Over Oostwaard » Kunstrecht

Kunstrecht


'Kunstrecht' is een aanduiding voor juridische facetten van het recht waarmee de  cultuur/kunst -minnaars en -organisaties te maken kunnen krijgen, ieder vanuit hun eigen interesses. Denk aan musea, veilinghuizen, kunstenaars, kunsthandelaars en particuliere verzamelaars.

 

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:

  • Restitutie/opvordering van kunstvoorwerpen ;
  • onzekerheid over de herkomst van kunst;
  • kunstenaarsrechten ( bijvoorbeeld droit de suite);
  • erfeniskwesties (verdelingen);
  • bewaargeving;
  • veilingcontracten;
  • import en export van kunst;
  • koop/verkoop contracten;
  • in-uitvoerperikelen;
  • en vele andere branche gerelateerde onderwerpen.

 

Internationaal

Bij kunstrecht spelen vaak internationale aspecten met verschillende rechtssystemen.  Cultuurbescherming verschilt van land tot land; zo levert de opvordering van kunst in het ene land eigenaardigheden op die in het andere land niet bestaan. Samenwerking in internationaal verband komt regelmatig voor.