Roofkunst


Oorlogen en bezettingen gaan vaak hand in hand met plundering of diefstal van kunstvoorwerpen. De afgelopen decennia hebben wat dat betreft in het teken gestaan van (voormalige) families van eigenaren wiens goederen tijdens de tweede wereldoorlog zijn geroofd en die bij regelmaat in Staatscollecties, museale collecties, instellingen en particulieren worden aangetroffen. Ook is er de aandacht voor koloniale goederen die door kolonisators uit vroegere kolonies zijn meegenomen. Dit leidt dan regelmatig tot claims van terugvordering. Daarbij spelen juridische obstakels een rol die per land kunnen verschillen. Juridische procedures brengen lang niet altijd uitkomst en minnelijke regelingen verdienen de voorkeur. 

De blogs over Roofkunst