Over Oostwaard » Expertise

Expertise 


Decennialang onderhandelen en problemen oplossen heeft Roelof een grote dosis ervaring en juridische kennis  opgeleverd. Hij wordt door zijn cliënten beschouwd als een klankbord waarmee zij kunnen sparren over hun zakelijke activiteiten. Hij luistert, begeleidt en adviseert om hobbels en obstakels te effenen op juridisch, strategisch of moreel terrein. 

 

De praktijk van Roelof van Holthe is grotendeels proces gerelateerd. Hij treedt op als advocaat in gerechtelijke- en arbitrage-procedures en bindend adviesprocedures. Het bereiken van een minnelijke regeling geniet overigens  vaak  de voorkeur boven procederen. Roelof's praktijk richt zich grotendeels op het voeren van (advies)procedures op het gebied van (restitutie van) kunst. 

 

Lezingen en presentaties 

Roelof van Holthe houdt lezingen over onderwerpen op het gebied van Kunst- en Recht. Beeldend en met een goed verhaal neemt hij de toehoorders mee in de (soms wondere) wereld van het te bespreken onderwerp.