Expertise 


Decennialang onderhandelen en problemen oplossen heeft Van Holthe een grote dosis ervaring en juridische kennis  opgeleverd. Hij wordt door zijn cliënten beschouwd als een klankbord waarmee zij kunnen sparren over hun zakelijke activiteiten. Hij luistert, begeleidt en adviseert om hobbels en obstakels te effenen op juridisch, strategisch of moreel terrein. 

 

De praktijk van Roelof van Holthe is grotendeels gerelateerd op conflictoplossing (begeleiding van gerechtelijke- en arbitrage- en bindend advies procedures en het tot stand brengen van minnelijke regelingen), veelal wanneer aspecten van kunst en  cultureel erfgoed een rol spelen. 

 

Lezingen en presentaties 

Roelof van Holthe houdt lezingen over onderwerpen op het gebied van Kunst- en Recht. Beeldend en met een goed verhaal neemt hij de toehoorders mee in de (intrigerende) wereld van het te bespreken onderwerp.