De heerlijkheid 'Oostwaard' 


Het wapen van de Heerlijkheid Oostwaard

 

De naam Oostwaard is ontleend aan de Heerlijkheid 'Oostwaard'. Deze Heerlijkheid ligt aan de rivier De Vecht in de provincie Utrecht.

 

Oostwaard, vroeger een zelfstandig rechtsgebied, is oorspronkelijk een middeleeuws kloostergoed van het Convent van Oudwijk. Dit kloostergoed stond sinds 1217 onder bescherming  van de Paus en de Bisschop van Utrecht.  Na de reformatie behoorde Oostwaard aan de Staten van Utrecht.  Aan  het einde van de 17e eeuw gaven zij de Heerlijkheid uit aan een particulier. De opeenvolgende eigenaren van Oostwaard waren vooral Amsterdamse kooplieden. In de 19e eeuw is de Heerlijkheid door vererving in handen gekomen van de familie Van Holthe tot Echten.

 

Het wapen van de Heerlijkheid Oostwaard is een knobbelzwaan en al in gebruik sinds de 18e eeuw. Het heerlijk visrecht van Oostwaard in de rivier De Vecht bestaat nog en wordt ook nog uitgeoefend. Oostwaard helpt actief mee aan de instandhouding van dit visrecht.