Kunst kopen
Conformiteit getoetst
13 november 2017
Op 18 oktober 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de verkoper van een collectie schilderijen veroordeeld tot het betalen van een forse schadevergoeding aan de koper. De rechtbank oordeelde dat verkoper de koper het verschil moest betalen tussen de voor de collectie betaalde koopsom en de door de gerechtelijke deskundige getaxeerde waarde. Een claim van gederfde winst is afgewezen.
TEFAF Kunsthandelaar ook in hoger beroep in het gelijk gesteld
03 juli 2017
Een Italiaanse kunsthandelaar mag een door hem gekocht kunstobject, een zogenaamde triptiek (drieluik) getiteld “Madonna della Candalabre” van de hand van de Italiaans beeldhouwer Antonio Rossellino (1427–1479) behouden, ook al zou het in 2006 in New York zijn verduisterd. Dit heeft het gerechtshof ’s Hertogenbosch op 7 juni 2017 bepaald. Het hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat de kunsthandelaar naar Italiaans recht bescherming verdient als verkrijger te goeder trouw.
Veilinghuis niet schadeplichtig voor lage verkoopopbrengst van “duurste tapijt ter wereld”
08 april 2014
In 2009 bracht iemand een Perzisch tapijt naar een veilinghuis in Augsburg, Beieren. Hij wilde het verkopen. Het veilinghuis was geen specialist in de verkoop van tapijten. Het was een lokaal veilinghuis zonder specifieke kennis. Het veilinghuis beoordeelde het tapijt en stelde aan de hand van vakliteratuur de herkomst en ouderdom vast. Zij deed navraag bij een haar bekende tapijtenhandelaar over de richtprijs ter veiling. Die werd gesteld op € 900,=. Het tapijt werd aangeboden als een antiek Perzisch tapijt bedoeld voor een verzamelaar. Op 9 oktober 2009 werd het tapijt verkocht voor € 19.500,=. Een mooie opbrengst zal de verkoper in eerste instantie hebben gedacht.
Kunst: met zorg verkregen
08 november 2013
In de bundel "Recht: kunst of kunde", die is verschenen ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 2013, staat een artikel van de hand van mevrouw mr. M.P.J. Smakman en jhr. mr. R.O.N. van Holthe tot Echten. Het artikel behandelt het belang van herkomstonderzoek van kunstvoorwerpen. 
View this site in English