Netwerk


International Bar Association

De International Bar Association is een vereniging van internationale beoefenaars van juridische beroepen, balies en advocatenverenigingen. De IBA telt momenteel meer dan 80.000 individuele advocaten en 190 balies en advocatenverenigingen.

 


American Bar Association

De ABA is een Amerikaanse nationale beroepsorganisatie van advocaten. De ABA heeft ze bijna 400.000 leden, wat haar de grootste beroepsorganisatie van advocaten ter wereld maakt. Ze verenigt op vrijwillige basis advocaten en rechtsstudenten. Haar doelstellingen zijn onder meer het opstellen van deontologische codes voor de advocatuur, het opstellen van academische standaarden voor rechtsfaculteiten en het verstrekken van opleiding aan haar leden.


Vereniging Kunst, Cultuur, Recht

De Vereniging Kunst Cultuur Recht is begin 2002 opgericht. De aanleiding was het toenemend aantal juridische vragen waarmee de sector kunst en cultuur te maken kreeg. De vereniging wil bestudering van die vragen bevorderen. De vereniging beoogt discussie te stimuleren door het regelmatig houden van studiebijeenkomsten en het ad hoc opzetten van onderzoeksprojecten. Leden van de vereniging zijn juristen en niet-juristen.


Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 

De NVvP is een bloeiende vereniging, opgericht op 29 januari 1979. Het doel van de NVvP is ‘het bestuderen van en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en administratief procesrecht en van rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband zowel in praktijk als in theorie’.