Netwerk


International Bar Association

De International Bar Association is een vereniging van internationale beoefenaars van juridische beroepen, balies en advocatenverenigingen. De IBA telt momenteel meer dan 80.000 individuele advocaten en 190 balies en advocatenverenigingen.

 

American Bar Association

Vereniging Kunst, Cultuur, Recht

De Vereniging Kunst Cultuur Recht is begin 2002 opgericht. De aanleiding was het toenemend aantal juridische vragen waarmee de sector kunst en cultuur te maken kreeg. De vereniging wil bestudering van die vragen bevorderen. De vereniging beoogt discussie te stimuleren door het regelmatig houden van studiebijeenkomsten en het ad hoc opzetten van onderzoeksprojecten. Leden van de vereniging zijn juristen en niet-juristen.