Griekenland krijgt gestolen iconen terug van Amsterdam

Gepubliceerd op 5 december 2011 om 10:45
iconen GrieKENLAND

Het Griekse Ministerie van Cultuur heeft van de Nederlandse autoriteiten zeven iconen in ontvangst genomen. De iconen waren in Amsterdam aangetroffen en zijn in april jl. door de politie in beslag genomen. Ze waren gestolen uit een kerk in het Griekse Koukouli.

 

Ze waren ontdekt op een website van een Nederlandse verkoper en zouden een waarde hebben tussen de € 50.000,-- en € 100.000,--. Het Nederlandse recht geeft aan lidstaten in de Europese Unie de mogelijkheid om cultuurgoederen van belang in een andere lidstaat op te vragen indien zij onrechtmatig naar een andere lidstaat zijn uitgevoerd. Dit deed zich voor bij deze iconen. De politie had de iconen op voorhand in beslag genomen, dus vooruitlopend op een officieel verzoek tot teruggave door de Griekse staat. Dit ter voorkoming dat de iconen, voordat de Griekse staat een verzoek tot teruggave zou hebben ingediend, weer zouden zijn verdwenen. Het Nederlands recht, gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1993 en een internationaal verdrag uit 1970, geeft de mogelijkheid daartoe.

 

Interessant aspect in deze is dat de objecten reeds zo kort na diefstal weer openbaar te koop werden aangeboden. Wellicht is dat de verklaren in het feit dat de Nederlandse verkoper er niet mee op de hoogte zou zijn geweest dat de iconen vanuit diefstal afkomstig waren.

 

 

Auteursrecht: Deze bijdrage is onderzocht, geschreven en gepubliceerd voor de Blog over Kunstrecht van Oostwaard via oostwaard.com/kunstrecht. Het auteursrecht op deze bijdrage berust bij Oostwaard. Het is, anders dan het delen of plaatsen van een link naar de bijdrage, niet toegestaan deze bijdrage (al dan niet in bewerkte vorm) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, behoudens schriftelijke goedkeuring door Oostwaard. Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken in een context waarvoor deze niet bedoeld is. De gebruiker vrijwaart Oostwaard voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van het betreffende materiaal.