De heerlijkheid Oostwaard


Oostwaard ontleent haar naam aan de Heerlijkheid 'Oostwaard'. Deze Heerlijkheid ligt aan de rivier de Vecht in de provincie Utrecht. Oostwaard, vroeger een zelfstandig rechtsgebied, is oorspronkelijk een middeleeuws kloostergoed van het Convent van Oudwijk, dat sinds 1217 onder bescherming stond van de Paus en de Bisschop van Utrecht.

Na de reformatie behoorde Oostwaard aan de Staten van Utrecht, die aan het einde van de zeventiende eeuw de Heerlijkheid uitgaven aan een particulier. De opeenvolgende eigenaren van Oostwaard waren vooral Amsterdamse kooplieden. In de negentiende eeuw is de Heerlijkheid door vererving in handen gekomen van de familie Van Holthe tot Echten. Het heerlijk visrecht van Oostwaard in de rivier de Vecht bestaat nog en wordt nog altijd uitgeoefend.

Oostwaard helpt actief mee aan de instandhouding daarvan.

 

Het wapen van de Heerlijkheid Oostwaard 

Het wapen van de Heerlijkheid Oostwaard, is een knobbelzwaan: het symbool van zuiverheid. Het wapen is sinds de achttiende eeuw in gebruik.

 

Het logo van Oostwaard

Het logo van Oostwaard komt uit een 18e-eeuws document uit het archief van de Heerlijkheid. Oostwaard is trots op haar naam.  

Oostwaard ©2018
View this site in English